Bimbo Theater
 

Falsch verstan ?


De gudden Aale Bimbo Theater!

Poppentheater
 

‘De Bimbo ass erëm do!‘ huët et geheescht. Laang Zäit wor e verschwonnen, de Bimbo Theater, bis en dunn am Joër 2000 erëm opgedaucht ass. An Zesummenaarbëcht mam Geschichtsmüsee vun der Stad Lëtzebuerg hun d‘Angie Schneider an de Pit Vinandy den Theater, dee während 30 Joër zu Lëtzebuerg Traditioun wor, erem an d‘Liëwe geruff.
D‘Nooriicht huet sëch schnell verbreed, an esou woren vun Ufang un all d’Viirstellungen ausverkaaft. Vum Geschichtsmüsee goung et an de Casino op Bouneweg, an 2009 sin de Bimbo an séng Kollegen fir d’éischt an der Salle Robert Kriepsvun der Abtei Neumünster opgetruëden. Och desst Joër dreiwen di wibbelech Marionnetten aus de 50’er hiert Onwiësen an desem exeptionnelle Kader.

Falsch verstan ?

Majo et ass net emmer alles ganz kloer, verschidde Sproochen, verschidde Kulturen, verschidden Iddien an eng aner Wellelängt, dat alles ka séier zu Messverständnesser mat Folge féieren ….
Enner desem Thema huele mer d’Kanner dest Joer mat an d’Welt vum Marionnettentheater, an d’Welt vum Bimbo, Bumbo, Sonny an Tutty, Hex Nummer 6 an Draach Kraach vun der Baach. E lëschtegt Stéck vum Angie Thilges an der Traditioun vum gudden aalen Bimbo Theater. Gespillt vum Angie Schneider a vum Pit Vinandy. Konzept vun Max a Medi Geiben.

Bimbo is back! 
After a long absence, the Bimbo Theatre made its comeback in 2000. In collaboration with the History Museum of the City of Luxembourg, Angie Schneider and Pit Vinandy, they have brought traditional live puppet theatre back to Luxembourg, and highly successfully too, with their shows constantly sold out. The Bimbo Theatre continued its journey from the History Museum to the Casino in Bonnevoie, arriving at the Abbaye de Neumünster in 2009.
Misunderstood?
Different languages, different cultures, different opinions can easily lead to misunderstandings…
Communication can be tricky sometimes!
This years’ topic takes the young spectators on an adventure with Bimbo, Bombo, Sonny and Tutty, Hex Nummer 6 and Drach Krach vun der Bach, in traditional Bimbo Theatre style. Performed by Angie Schneider and Pit Vinandy, concept by Max and Medi Geiben.